Kinnisvarahooldus

Annamari võtab enda kanda kõik Teie kinnisvara hooldamisega seotud tegevused.

Hooldusteenuse tellimise vorm

Salvesta hooldusteenuse tellimise vorm enda seadmesse, täida see ning vajadusel lisa täiendav dokumentatsioon.
Saada täidetud vorm koos dokumentatsiooniga Annamari e-maili aadressile: annamari@annamari.ee

Kinnisvarahooldus

Kliendil on võimalik valida täisteenuse ja osateenuse vahel. Täisteenus hõlmab endas igapäevaseid tegevusi alates majahoidja ja puhastusteenusest kuni keerukate tehnoseadmete hooldamiseni.

Osateenus hõlmab endas teatud tegevuste, näiteks majahoidja teenuse tellimist, juhul kui klient peab õigemaks näiteks prügiga ja fonolukkudega ise tegeleda.

Hoone hooldus- ja korrashoiuküsimuste operatiivseks lahendamiseks on klientidel võimalik helistada hoolduse põhinumbril +372 66 50 200, telefon töötab tööpäeviti 9.00 – 17.00. Avarii korral on 24h toimiv telefon +372 51 67 038.

24h Avariiteenus

Avariiteenuse tellimiseks küsiga lisainformatsiooni e-posti teel või helistades vastavalt kellajalale ning päevale all olevatele numbritele!

 • Ööpäevaringne dispetšerteenus ehk 24h avariitelefon.
 • Veevarustus-, kütte-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemide avarii viivitamatu lokaliseerimine.
 • Avariide register.

Lisainfo: hooldus@annamari.ee

Helista:

E-R 9.00-17.00 telefon: +372 66 50 200.
E-R 17.00-09.00, L-P telefon: +372 51 67 038.

Tehnosüsteemide hooldus

Läbi regulaarselt teostatavate ülevaatuste aitab Annamari hinnata Teie objekti tehnosüsteemide olukorra ja määratleb täpselt vajaminevad remonttööd, et ei tekiks hähaolukordasid.

 • Objekti hooldustabelite koostamine ja kooskõlastamine kliendiga
 • Ehituskonstruktsioonide (tarindid, katused) ja nende osade hooldus neli korda aastas
 • Üldkasutatavate uste, akende ja territooriumil asuvate väravate käepidemete ja lukkude kontroll kord kuus
 • Küttesüsteemi (jaotustorustik, püstikud, radiaatorid, isolatsioon, ühendused) hooldus neli korda aastas ja vajadusel pisidetailide asendamine
 • Soojasõlme hooldus neli korda aastas ning vajadusel pisidetailide asendamine
 • Elektrisüsteemi (peakilp, jaotuskilbid, üldine juhtmestik, üldkasutatavate ruumide valgustus, objekti välisvalgustus) hooldus kord kuus ja vajadusel pisidetailide asendamine
 • Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus ning pisidetailide asendamine
 • Kanalisatsioonikaevude puhtuse kontroll kord kvartalis
 • Muude hooldus- ja remonditööde teostamine kord kuus 2 töötunni ulatuses

Majahoidja & Puhastusteenus

 • Territooriumi igapäevane koristus lahtisest olmeprahist
 • Olmejäätmete konteinerite alusplatside puhastamine
 • Prügiurnide tühjendamine
 • Suvisel perioodil trepi ja koridoride kuivkoristus viis korda nädalas, sh pesu kaks korda nädalas
 • Talvisel perioodil trepi ja koridoride kuivkoristus viis korda nädalas, sh pesu neli korda nädalas
 • Hoone sissepääsu igapäevane puhastamine
 • Riigilipu heiskamine vastavalt kehtivale korrale
 • Suvisel perioodil muru niitmine
 • Talvisel perioodil territooriumil asuvate treppide ja teede lumest puhastamine ja vajadusel libeduse tõrje
 • Sügisel lehtede koristus